Productie website in Fases

Om een website te produceren, heeft Yoman een aantal fases opgesteld, die doorlopen worden om tot een goed werkende site te komen.

Conceptfase
In de conceptfase zetten de wensen van de site op een rij. De structuur van de website wordt vormgegeven en vastgelegd in een stroomschema. Hierbij bepalen we ook welke technieken wel en niet gebruikt worden in de website. Op deze manier kunnen we ook een prijsindicatie maken van de website.

Ontwerpfase
Rekening houdend met de technieken en de structuur die in de conceptfase zijn bepaald, wordt een visueel concept voorgesteld. Hierbij wordt de bestaande of nieuwe huisstijl in het stramien van een ontwerptemplate gegoten en vormgegeven. Na presentatie hiervan en een akkoord op het ontwerp gaan we de website verder bouwen in de volgende fase. 

Template uitwerkings-fase 
Het visueel concept wordt uitgewerkt tot een technische werkende template. In deze fase wordt het duidelijk hoe de interface gaat werken, hoe de navigatie werkt, de landingspagina eruit ziet en hoe een pagina gevuld met content eruit ziet. Als deze fase klaar is, krijg je een goed zicht op hoe het geheel eruit gaat zien en hoe de pagina’s daadwerkelijk reageren in een webbrowser. De standaard modules worden vormgegeven en geïnstalleerd. De standaard modules zijn onder andere een fotoboekmodule, contactformulier, SEO-module, slider-module, pagebuilder-module, nieuws-module, zoek-module en een verplichte cookiemelding.

Productiefase
Nadat de technische template van de site is goedgekeurd, start de daadwerkelijke productie. De content laten we in de pagina’s lopen en geven deze vorm, modules worden geprogrammeerd en geïmplementeerd, formulieren op scherp gezet, databases gevuld / gekoppeld en foto’s worden omgezet naar het juiste internetformaat. 

Afwerkings-/testfase
Als de productie is afgerond, wordt de gehele site getest in de diverse browsers. De website wordt op responsiviteit (geschiktheid voor pc/tablet en smartphones) gecontroleerd en bijgesteld. We testen de geinstalleerde en op maat gemaakte modulles op hun functionaliteit. Tevens kan er een cursus worden gegeven waarbij we de werking van het CMS-systeem uitleggen, zodat de site zelf aangevuld, gecorrigeerd kan worden. Nadat alles doorgrondig is gecheckt kan de website online gezet worden. 

Online
Meestal produceren we de site op een apart werkdomein. Nadat de site is goedgekeurd, zetten  we hem onder de juiste URL live. We melden de sitemap.xml aan bij de zoekmachines en koppelen de nieuwe site met statistiek software (goole anaytics). 

Onderhoudsfase
Een website is nooit af. Nadat de site daadwerkelijk online is gegaan, kunnen in een later stadium altijd onderdelen aangepast worden. Misschien is een update nodig of is er een wens van uitbreiding met nieuwe modules. Soms heeft het CMS-systeem zelf een (security) update nodig. De technologie staat niet stil en het is verstandig om de website mee te laten groeien met de nieuw ontwikkelde technologieën. 

Qua inhoud kan de website in principe door de klant zelf onderhouden worden, uiteraard kunnen wij hier daar ook zorg voor dragen. Indien er werkzaamheden nodig zijn aan onze kant werken wij al jaren volgens het volgende principe:

  • Werkzaamheden die binnen een uur verricht kunnen worden, voeren wij zo snel mogelijk uit.
  • Als blijkt dat deze werkzaamheden meer dan één uur kosten, geven we dit van tevoren even aan.
  • Werkzaamheden die méér dan 4 uur werk kosten, doen we op offerte basis en voeren we uit na een akkoord.

Op deze manier ontvang je nooit een onverwachte hoge factuur.