Reclame middelen

Reclame is een onderdeel van marketingcommunicatie. Reclame is een communicatiemiddel met als doel de kennis, houding en het gedrag van de ontvanger te beïnvloeden. 

Er zijn vele verschillende soorten reclame. Het ene soort reclame is gericht op de lange termijn, zoals merkbekendheid. Het andere soort reclame wordt toegepast bij het beïnvloeden van een impulsieve aankoop (actiereclame) of het verbeteren van het imago (institutionele reclame). 

Doel van reclame

 • Kennis: de ontvanger moet bekend worden met het product.
 • Houding: de ontvanger moet een positieve houding aannemen ten opzichte van het product.
 • Gedrag: de reclame moet een gedragsverandering bewerkstelligen. Kortom, er dient over te gaan tot een actie of aankoop.

Afhankelijk van het doel van reclame kunnen verschillende soorten reclame gecommuniceerd worden.

 • Actiereclame - iemand over te laten gaan tot een bepaalde actie
 • Themareclame - merkbekendheid en imagoverbetering
 • Inhakende reclame - inspelen op actuele situatie (bijvoorbeeld coronacrisis)
 • Vergelijkende reclame - Product vergelijken met concurrent
 • Parodiërende reclame - In een verhaallijn je product presenteren 
 • Advertorial - Product bekend maken via een interview en redactioneel artikel
 • Sluikreclame - Product naar voren laten komen buiten normale reclame
 • Institutionele reclame - Ter bevordering van reputatie, imago en identiteit
 • Ideële reclame - Een maatschappelijk onderwerp naar voren met als doel bewustwording van