Werkwijze website

Fases voor website productie

Om een internetsite te maken, heeft Yoman een aantal fases opgesteld die doorlopen
worden om tot een goed werkende site te komen. Deze fase-indeling is tevens de wijze van facturering.

- Conceptfase
- Ontwerpfase
- Templateuitwerking
- Productiefase
- Afwerking/testfase
- Onderhoudsfase


Concept
In de conceptfase zetten we uw wensen op een rij. We bepalen samen wat er in de site wordt opgenomen en wat niet. De structuur van de site wordt vormgegeven en vastgelegd. Hierbij bepalen we ook welke technieken wel en niet gebruikt gaan worden.

Ontwerp
Rekening houdend met de gewenste technieken en met destructuur die in de conceptfase zijn vastgelegd, wordt een eerste ontwerp gemaakt. Bij het ontwerpen wordt rekening gehouden met bestaande huisstijlen en wensen van de organisatie. In de praktijk zijn dit meerdere visuals van diverse pagina’s. Deze ontwerpen worden voorgesteld tijdens een bespreking.
De opmerkingen en wensen worden mee teruggenomen naar de studio en verwerkt tot een nieuw ontwerp voorstel. Bij het tweede ontwerpvoorstel zullen de laatste puntjes die op de i moeten komen, worden besproken en kan het geheel uitgewerkt worden tot een definitief ontwerpvoorstel. Indien dit akkoord is, gaan we over naar de volgende fase.

Template uitwerking
Het visueel concept wordt uitgewerkt tot een technische template. In deze fase wordt de basisopzet van de site bepaald. Zo kan men zien hoe de interface loopt, van de intro- tot de voorbeeldpagina die onderin het stroomschema staat. Als deze fase klaar is, krijgt men zicht op hoe het geheel eruit gaat zien en hoe de pagina’s daadwerkelijk reageren in een webbrowser.

Productie
Nadat de template van de site is goedgekeurd, wordt overgegaan tot de daadwerkelijke
productie. De aangeleverde content laten we in de pagina’s lopen, applicaties worden geprogrammeerd, formulieren scherp gezet, databases worden gevuld /gekoppeld en foto’s worden omgezet naar het juiste formaat.

Afwerkings/test fase
Wanneer de productie is afgerond wordt de gehele site getest in de diverse browsers. Social media worden gekoppeld met bestaande of nieuwe accounts. Statistieken worden op nul gezet en de site wordt gekoppeld met de externe websites. Nadat het geheel doorgrondig is gecheckt kan het geheel online en is de site actief.

Onderhoudfase
Nadat de site online is gegaan, zijn er altijd nog onderdelen die up-to-date moeten worden gehouden. Indien er in de conceptfase is gekozen voor een Content Management Systeem, dan kan de bevoegde zelf de updates verzorgen. In andere gevallen kan de webmaster tegen uurtarief hier zorg voor dragen.